Naar boven

Algemene voorwaarden

1. Recht op ruilen en teruggave

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft bij onzenoort-schoenen.nl zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 7 werkdagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7 in acht.

Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle - zoals dit ook in een winkel met het passen gebruikelijk is - mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

2. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland via PostNL zolang de voorraad strekt en nadat de betaling is voldaan. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 2 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum.

Per bestelling zullen verzendkosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van de grootte en het gewicht van het artikel.

Het kan helaas soms voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad of niet leverbaar is. Wij zullen wij u hiervan direct per e-mail op de hoogte stellen en een indicatie van de vertraging geven of u een alternatief artikel aanbieden dat direct voorradig is.

3. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW.

De artikelen worden per iDeal of andere beschikbare betaalmethoden betaald.

4. Bestellingen weigeren

Het staat Onzenoort-schoenen.nl vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Onzenoort-schoenen.nl en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien onzenoort-schoenen.nl een online bestelling niet aanneemt, deelt onzenoort-schoenen.nl dit u onmiddellijk mee.

5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van onzenoort-schoenen.nl tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

6. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Onzenoort-schoenen.nl behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Van Onzenoort zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Onzenoort-schoenen.nl werkt zijn gebonden aan Onzenoort-schoenen.nl voorwaarden, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal Onzenoort-schoenen.nl uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor reclamedoeleinden voor Onzenoort-schoenen.nl producten. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van van Onzenoort-schoenen.nl (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit via e-mail ons door te geven. De mogelijkheid tot afmelden wordt u tevens geboden in elke relevante e-mail van Onzenoort-schoenen.nl

Zie ook de uitgebreide privacy statement

7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico’s van deze retourzending zijn voor uw rekening.

De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Van Onzenoort Schoenen BV

Bagijnhof 36 1671 CD Medemblik

8. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Colofon/exploitant

Onzenoort-schoenen.nl is een handelsnaam van:

Van Onzenoort Schoenen BV
Bagijnhof 36
1671CD Medemblik
Telefoon:0227-541561
E-mail: info@onzenoort-schoenen.nl
Kvk 37095963
BTW: NL819244570B01